Co-Founder, Digital Artist

Projectmanagent en Grafische duizendpoot

Founder, 3D Artist

3D Generalist en freelance docent.