APK van Kromhout

Cliënt: van der Veen & Kromhout

Opdrachtgever: Junction

Categorie: 3D Visualisatie

Datum: Juli 2018 

Slimme ondernemers doen de APK van Kromhout. Met de APK van Kromhout weten ondernemers dankzij een grondige analyse op welke punten hun onderneming nog beter kan presteren.

Voor deze online campagne van Van der Veen en Kromhout hebben wij een 3D visualisatie gemaakt van het Busje. Het busje is met de juiste shading goed belicht en gerenderd.

Het geheel beeld is door Junction gemaakt.

3D Modeling

Rendering